آزمایشگاه آنالیز راه رفتن

آزمایشگاه آنالیز راه رفتن، زیر نظر متخصصین مهندسی پزشکی، مهندسی ورزش و تربیت بدنی، ساختار قامتی را در دو وضعیت ایستاده و در حال حرکت در نماهای مختلف بررسی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این آزمایشات بر روی افراد عادی، افراد دارای مشکلات عصبی عضلانی، مشکلات اسکلتی و … انجام شده و در جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و یا نمایش روند درمان، کاربرد دارد.

عواملی که باعث راه رفتن غیر صحیح می شوند:

 • ضعف عضلات مختلف بدن (اندام فوقانی و تحتانی).
 • مشکلات موجود در وضعیت بدن در حالت ایستاده.
 • استفاده از کفشهای نامناسب.
 • وجود درد در مفاصل.
 • وجود بیماریهای مخلتف سیستم اسکلتی- عضلانی (آرتروز، روماتیسم،…).
 • ابتلا به بیماریهای عصبی (سکته مغزی، پارکینسون،…).
 • جراحی های مختلف (تعویض مفصل، استئوتومی، ترمیم لیگامان و….).

مشکلات ناشی از راه رفتن غیر صحیح:

 • فشار بیش از حد و نامناسب به مفاصل مختلف.
  • بروز دردهای مفصلی (کمر درد، زانو درد و…).
  • بروز آستئوآرتریت (آرتروز) مفصلی.
 • عدم استفاده مناسب از برخی از عضلات هنگام راه رفتن.
  • ایجاد ضعف عضلات.
  • بروز آستئوآرتریت (آرتروز) مفاصل در بلندمدت.
 • خراب شدن زود به زود کفش.
 • بروز بدشکلیهای اسکلتی (پرانتزی، ضربدری شدن زانوها، برجسته شدن مفصل شست و ….